Historie klubu FK Dymokury

O počátcích dymokurské kopané se dozvídáme ze vzpomínek Jarky Lojdy, hráče, funkcionáře a trenéra, který sám stál u zrodu.

1922 – Starší mládež založila první fotbalový klub v Dymokurech. Nebyl to ve skutečnosti žádný klub jako takový, ale pár jedinců se dalo dohromady a začalo provozovat kopanou jaksi formálně a závodně. Hřiště nebylo žádné, a tak se hrálo u cukrovaru na řepném složišti.

1926 – Začal se hrát skutečný fotbal, bylo zřízeno fotbalové hřiště „Na Černých“ (v dnešní Netřebské ulici). Hráči již měli skutečné dresy (košile), ale kopačky jen ti, kteří na ně měli. Zápasů nebylo mnoho, protože klubů v okolí bylo málo. Návštěvy nebyly nijak valné, lidé chodili spíše ze zvědavosti. Odchodem některých hráčů a současně i zabráním hřiště na stavební místa se spolek pomalu rozešel.

1928, 1929 – Začaly se formovat počátky nynějšího fotbalového klubu. Začalo se kopat na louce v Chudobinci. Hřiště bylo na dnešní poměry směšné a nevyhovující, ale byly tam i pěkné zápasy. Fotbal se pomalu stával součástí života dymokurských občanů.

1930 – Bylo povoleno zřízení hřiště pro kopanou. Organizačně se začal spolek upevňovat a nastal skutečný spolkový život. Za členy přistoupili i starší občané a ujímali se různých funkcí ve vedení klubu. Na zájezdy se jezdilo na kolech. Celé vybavení si každý hráč bral domů a praní si obstarával sám. Když se začalo jezdit autobusem, musel si hráč cestu platit.

1930, 1931 – Realizovalo se začlenění klubu do fotbalového svazu, a to členstvím v severočeské fotbalové župě v Mladé Boleslavi. Organizace spolku byla zřízena stanovami a vydané členské legitimace potvrzovaly členství datem 1. ledna 1931. Byl vydán i první klubový odznak. V této době jsme měli velmi dobré mužstvo. Činnost klubu byla dost bohatá a pestrá. Pořádaly se také turnaje.

Okupace státu německými fašisty omezuje nebo zastavuje vše. Fotbal se hrál dál, ale ve ztenčené míře a s menšími možnostmi. V některých okolních vsích zanikl úplně. V Dymokurech však neustal a pokračoval na dobré úrovni. 1942 – Začíná vycházet první číslo „Dymosportu“, který se postupem času stává velice populární a oblíbený.

1945 – Nastala dymokurskému fotbalu nová a velice úspěšná doba. Průbojní funkcionáři jako Mertin, Macák, Hoďánek a další přivedli kopanou v Dymokurech k nebývalému rozmachu. Sestavuje se velmi kvalitní tým. Byly sehrány první mezinárodní zápasy, a sice mezi FK Dymokury a mužstvem RA – rudé armády. Zvítězilo naše mužstvo.

1946 – Dymokurský fotbal mohl oslavovat postup svého mužstva do I.B třídy. I v této třídě si mužstvo vedlo velmi dobře. Po prvních zápasech se dokonce dostává do čela tabulky. Na konci sezóny obsazuje 5. místo. Z této doby je také dochován další odznak dymokurského fotbalového oddílu.

1947 – Byla nahrána skladba pochodu „Dymo FK“, za jehož zvuku nastupovali fotbalisté ke každému zápasu. Kromě I. mužstva své pravidelné zápasy hraje i stará garda, ale především vzniká také družstvo dorostu. Mužstvo bohužel sestupuje do II. třídy.

1949 – Byl zakázán Dymo-oběžník. Na dymokurský fotbal přišlo období útlumu, možná i v přímé souvislosti se společenskými změnami.

1956 – Byl zvolen do čela TJ Josef Carda a vedoucím oddílu kopané se stává Josef Mertin. Před novým vedením stál velmi těžký úkol, a sice probudit opět zájem o práci ve sportu a tělovýchově. Nastává určitá stabilizace I. mužstva. Pod vedením Jardy Řeháčka a Jardy Fialy se formuje žákovské družstvo, které se stává jedním z nejlepších na okrese. V této době hrálo dobře i mužstvo dorostu. Trenérem mládeže a tajemníkem TJ se stává Josef Kunc, který stál u zrodu myšlenky vybudovat pro hráče zázemí – tedy fotbalové kabiny.

1961 – Na výborové schůzi je stavba fotbalových kabin odsouhlasena.

1963 – Byl vytvořen samostatný výbor kopané.

1967 – Družstvo sestoupilo do IV. třídy, tedy do nejnižší okresní soutěže. V další sezóně se však podaří postoupit do III. třídy. Přichází úspěšné období, kdy za úspěchem stojí především trojlístek Josef Mertin, Josef Kubálek a Jiří Sobota.

1979 – I. mužstvo pod vedením trenéra Josefa Kubálka vybojovalo postup do II. třídy.

1982 – Celý fotbalový klub se připravuje na oslavy 60 let kopané v Dymokurech. K oslavám se bývalí hráči, funkcionáři i příznivci sešli 26. června. A byla to oslava jak se patří. Program začal dopoledne slavnostní schůzí v místním hotelu. Odpoledne se pak pokračovalo na hřišti. Ve čtyřech zápasech se zde vystřídalo přes 50 dymokurských fotbalistů. Programu přihlíželo na 600 diváků. Oslavy se skutečně vydařily jak po stránce sportovní, tak i společenské.
Oslavy utichly a nastal normální fotbalový život. Bohužel přišel sestup do III. třídy. Dorostenci ve své skupině ale skončili třetí a žákovské mužstvo dokonce druhé.
Fotbalisté válí III. třídu a jsou velmi aktivní. Navazují se kontakty a začíná se spolupracovat s fotbalovým klubem Dolní Kalná.

1984 – Konalo se první velké přátelské posezení v nových prostorách. Po dvouleté práci byla totiž dokončena přístavba společenského zařízení – klubovna se saunou.
Později bylo také oploceno hřiště a podařilo se odstranit starou plechovou krytinu na kabinách.
V dalších letech docházelo střídavě k sestupům do IV. třídy a postupům do III.třídy. Trenérem dospělých je Jarda Řeháček. Vedení dorostu se ujímá Jindřich Olle, žáky vede Vráťa Křovina, vedení mládeže poté přejímají bratři Knesplové, žáky vede později Pavel Sobota

1989 – klub Dymokury mění své jméno na Dymokurský FK a osamostatňuje se od Sokola.

1993,1994 – I. mužstvo dospělých postupuje do III. třídy pod vedením trenéra Jindřicha Provazníka.
V další sezóně však mužstvo opět sestupuje, jelikož Jindřich Provazník přestává trénovat. Vedení se ujal Josef Kubálek. Dorost byl odhlášen ze soutěže, jelikož hráči nejezdili na zápasy. Z mládežnických družstev zůstali jen žáci.
Fotbalový klub se nevěnuje pouze svému sportu. Aktivně je zapojen i do dalšího společenského a sportovního děníKaždoroční ples nebo karneval je tradiční právě tak jako vánoční turnaj ve stolním tenise.

1997 – Vedení mužstva se ujímá dlouholetý výborný hráč Vráťa Křovina.

1998 – To byl ostudný rok dymokurské kopané. Nejenom, že mužstvo nehrálo dobře, ale v podzimní části při utkání s Křečkovem hráči vyprovokovali rvačku. Utkání bylo předčasně ukončeno. Výsledkem byl zákaz činnosti pro některé hráče pro klub pokuta 15.000,- Kč.

1999 – V rámci oslav 750 let obce Dymokury fotbalový klub uspořádal turnaj „Memoriál Josefa Mertina“. Po jednání výboru klubu bylo rozhodnuto, že se bude tento turnaj každoročně opakovat o fotbalových prázdninách. Jeho první ročník se vydařil. Domácí prohráli ve finále s Činěvsem až na pokutové kopy. Vítěz byl odměněn pohárem, který věnoval do turnaje starosta obce pan Červnika.
Trenérem dospělých se stává Jindřich Olle.
Na fotbalovém hřišti, v prostoru za brankou u lesa, po dohodě fotbalisté provádějí terénní úpravy.

2002 – Fotbalový klub již tradičně pořádá pouťovou a posvícenskou zábavu. Stojí před ním však zorganizování oslav 80 let organizované kopané v Dymokurech. Vyvrcholení oslav bylo naplánováno na 29. června. Zúčastnili se i takoví velikáni Československého fotbalu jako Josef Chovanec, Láďa Vízek nebo V. Šmicr. K tomuto výročí byl vydán pamětní odznak FK Dymokury a další suvenýry jako například vzpomínková publikace.